Regulamin

BANACH3D - REGULAMIN
Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników serwisu prowadzonego pod adresem www.banach3D.pl (dalej zwanym Witryną) przez Ei System Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: 61-119 Poznań ul. Św. Michała 43. Witryna dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny.DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE KORZYSTANIA Z WITRYNY

Witryna  pobiera w sposób zautomatyzowany dane dot. użytkowników na dwa sposoby:

  • Poprzez pliki cookies.

  • Za pośrednictwem systemu Google Analytics.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez www.banach3D.pl  w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji. Pliki cookies wykorzystywane przez Witrynę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

System Google Analytics, to oprogramowanie monitorujące aktywność użytkowników korzystających z witryny. Do działania wykorzystuje ono Cookies, oraz kod zagnieżdżony na stronie. System ten nie daje możliwości bezpośredniego wglądu w dane osobowe użytkownika, lecz umożliwia profilowanie poszczególnych użytkowników pod pseudonimem. Google Analytics wykorzystywany jest przez Witrynę, w celu analizy wykorzystania poszczególnych stron Witryny, jak również statystyk i analiz dotyczących bieżącej działalności www.banach3D.pl.  Dane używane do sporządzania statystyk i analiz, mają charakter zagregowany, toteż nie odnoszą się one w sposób bezpośredni do profilów poszczególnych klientów, ani osób odwiedzających Witrynę.

 

Poza plikami cookies oraz danymi systemu Google Analytics, Witryna może pobierać dane zbierane zwyczajowo przez administratorów systemów informatycznych, czyli tzw. logów, lub dzienników systemowych, które zawierają takie informacje jak: adres IP komputera użytkownika, adres strony odsyłającej, informacje systemie operacyjnym i przeglądarce komputera. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi Klienta, bądź użytkownika.

DANE GROMADZONE W TRAKCIE REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z WITRYNY

Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał dane osobowe w zakresie na który składają się następujące informacje:

 

  • Nazwa placówki oświatowej

  • nazwisko i imię,

  • adres,

  • adres poczty elektronicznej,

  • typ nauczyciela

 

 

Podanie wyżej wyszczególnionego zakresu danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji użytkownika na Witrynie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych jak również prawo do ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.


 

 

Zmiana:

NEWSLETTER

O ile użytkownik wyraża zgodę na podany przez niego adres e-mail zostanie użyty w celach marketingowych, do promowania nowo dodanych treści udostępnionych na Witrynie.

ŚRODKI TECHNICZNE I OBOWIĄZKI KLIENTA

Witryna dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane użytkowników i ochronić je przed potencjalne szkodliwymi działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych użytkowników:

  • Certyfikat SSL, potwierdzający tożsamość Witryny oraz umożliwiający szyfrowanie połączenia Witryny z komputerem użytkowników.

  • Szyfrowanie zawartości bazy danych, przechowującej dane osobowe użytkowników.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam użytkownik nie zachowa podstawowych zasad bezpieczeństwa. W szczególności poufnością należy objąć dane konta (login i hasło) do Witryny, nie udostępniając ich w żadnym wypadku osobom trzecim. Proszę pamiętać że Witryna  nie będzie się zwracał do użytkownika z prośbą o podanie danych konta z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania przez osoby nieuprawnione, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

 

PRAWO DO WGLĄDU I EDYCJI DANYCH

Istnieje możliwość podglądu i edycji danych użytkownika, w każdym czasie, za pośrednictwem Witryny, po uprzednim zalogowaniu się. W przypadku problemów z logowaniem się w Witrynie, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefon.

INNE STRONY INTERNETOWE

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Witrynę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.